Læreplan for utdanningsvalg på ungdomstrinnet (UTV1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Personlige valg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og yrker på ulike måter i karriereplanleggingen
 • formulere egne kortsiktige og langsiktige karrieremål basert på interesser og muligheter
 • gjøre rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg

Utdanning og yrker

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk
 • gi eksempler på noen yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til
 • presentere ulike utdanningsveier med utgangspunkt i egne ønsker
 • forklare betydningen av utdanning og livslang læring

Arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøke muligheter for arbeid på det lokale arbeidsmarkedet
 • beskrive jobbsøkingsprosesser og utforme jobbsøknader tilpasset medium og mottaker
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter knyttet til valgte utdanningsprogrammer i videregående opplæring
 • gjøre rede for ulike roller i arbeidslivet og drøfte betydningen av nytenking og kreativitet for verdiskaping
 • drøfte kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg
 • reflektere over betydningen av arbeidsdeltakelse og livslang læring

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!