Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (TRD3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter framstilling av duodjiprodukter av rikuler, never, bark, røtter og selve treet og kunnskaper om tradisjonelle og nye produkter og produksjonsprosesser. Det omfatter utvikling av håndverksferdigheter og materiallære. Hovedområdet inkluderer innhenting, tørking og lagring av trematerialer. Videre inkluderer hovedområdet overflatebehandling og bearbeiding av trematerialer under produksjon. Reparasjon og vedlikehold av duodjiprodukter inngår også. Det omfatter videre laging og vedlikehold av enkle håndverktøy og vedlikehold av verktøy, utstyr og maskiner. Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Produktdesign

Hovedområdet handler om arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt. Hovedområdet omfatter skisse- og detaljtegning, formgiving og materialvalg. Hovedområdet omfatter videre kunnskaper om regionale særpreg, bruk av fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Planlegging, vurdering og dokumentasjon hører også med.

Næring, økonomi og marked

Hovedområdet omfatter økonomi og forretningsutvikling, beregning av kostnader, pris og lønnsomhet. Videre omfatter hovedområdet markedsføring, salg og kundebehandling. Kunnskap om duodjibransjens organiseringer inngår også i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!