Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (TRD3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge og hente ut materialer med utgangspunkt i samisk tradisjon og forskningsbasert viten og med hensyn til natur og miljø
 • tørke, dele og lagre ulike trematerialer for produksjon
 • produsere og bruke tradisjonelle fargestoffer i gravering og overflatebehandling
 • tegne og gravere ornamentikk i tråd med regionale tradisjoner og bruke gjeldende graveringsteknikker
 • bruke overflatebehandlingsmetoder tilpasset ulike gjenstander og behov
 • velge form, farge og mønster som passer til materialets egenskaper og som understreker produktets idé
 • kombinere treets bestanddeler med andre materialer i framstilling og utvikling av duodjiprodukter
 • produsere gjenstander ved hjelp av tradisjonelle og nye teknikker og metoder som passer til materialets egenskaper
 • vurdere skade på duodjiprodukt og utføre vedlikehold og reparasjon
 • lage og vedlikeholde enkle håndverktøy
 • bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
 • utføre duodjiarbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • visualisere ideer gjennom skisser, tegninger og modeller
 • lage produkter ut fra skisser, tegninger og modeller
 • gjøre rede for materialenes egenskaper, struktur og farge i forhold til det ferdige produkt
 • ta i bruk kontrast, balanse, harmoni og rytme i utarbeidingen av ulike produkter
 • gjøre rede for regionale særpreg i form og ornamentikk i duodjifaget
 • bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere
 • planlegge, vurdere og dokumentere egne arbeidsprosesser, produkter og håndverkstjenester

Næring, økonomi og marked

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente opplysninger om offentlig lov og regelverk og drøfte ulike selskapsformer for en virksomhet
 • forklare forskjellen mellom regnskap, næringsoppgave, merverdiavgiftsoppgave og selvangivelse og hvordan disse kan brukes i videreutvikling av bedriften
 • regne ut pris på produkter og tjenester på grunnlag av tidsbruk og materialforbruk og beregne lønnsomhetsgrad for produksjon
 • ta i bruk metoder for innhenting og analyse av markedsdata, og bruke dataen i markedsføring og salg
 • kommunisere med kunder ved klager og reklamasjoner
 • gjøre rede for bransjens organisering i Sápmi og i Norge

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!