Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TEL3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Elektroniske kommunikasjonsnett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, installere, idriftsette og dokumentere kabelanlegg forlagt i luft og jord i offentlige og private ekomnett
 • planlegge, utføre og idriftsette ulike skjøte- og konnekteringsmetoder for plast-, papir- og fiberkabel
 • planlegge, installere, idriftsette og feilsøke på kommunikasjonssystemer med tilhørende periferiutstyr
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere kabel-TV, satellittanlegg og andre kringkastingsnett med tilhørende periferiutstyr
 • planlegge, installere, idriftsette og feilsøke på interne nettverk, både kablet og trådløst med tilhørende periferiutstyr
 • planlegge, installere, idriftsette og feilsøke på hjemmenettverk, både kablet og trådløst med tilhørende periferiutstyr
 • planlegge og installere transmisjonsteknisk utstyr
 • planlegge og installere mobiltransmisjonsteknisk utstyr
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere strømforsyningsanlegg fra sekundærsiden av en trafo
 • planlegge, bygge og dokumentere jordingsanlegg for utstyr og kabler
 • skjerme og beskytte kabler og overføringsmedier
 • ha kunnskap om fellesføringsforskriftene
 • utføre arbeidet på elektroniske kommunikasjonsnett fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet på strømforsyningsanlegg i overensstemmelse med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, HMS og risikovurdering og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene
 • dokumentere egen opplæring innen elektroniske kommunikasjonsnett

Alarm-, signal- og styringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere brannalarmanlegg
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere tyveri- og innbruddsalarmanlegg
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere ITV- og overvåkingsanlegg
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere adgangskontrollanlegg
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere callinganlegg
 • planlegge, installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere lydanlegg for distribusjon av musikk eller tale
 • planlegge, installere, idriftssette, feilsøke på og dokumentere sykesignalanlegg
 • installere, idriftsette, feilsøke på og dokumentere strømforsyning fra sekundærsiden av en trafo og batteribank for egenmontert utstyr
 • jorde alle typer anlegg og kabler
 • skjerme og beskytte kabler og overføringsmedier
 • utføre arbeidet på alarm-, signal- og styringssystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet på strømforsyningsanlegg i overensstemmelse med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, HMS og risikovurdering og delta i evaluering og endringsarbeid knyttet til rutinene
 • dokumentere egen opplæring innen alarm-, signal- og styringssystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!