Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TEL3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I telekommunikasjonsmontørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i telekommunikasjonsmontørfaget innebærer å kommunisere tydelig og presist med kunder, kollegaer, leverandører, produsenter og fagfolk fra andre fagområder.

Å kunne lese i telekommunikasjonsmontørfaget innebærer å forstå og tolke ulike norske og engelsk fagtekster som er nødvendige for å sikre faglig oppdatering og videreutvikling, og som skal bidra til å sikre at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk, leverandørkrav og kundens behov. Det innebærer å lese servicemanualer, montasjeveiledninger, delekataloger, arbeidsbeskrivelser, datablader, lover, forskrifter, standarder, systembeskrivelser og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.

Å kunne regne i telekommunikasjonsmontørfaget innebærer å utføre beregninger i forbindelse med planlegging, systematisk feilsøking, vurdering av måleresultater, kostnadsberegning, vurdering av lønnsomhet, dokumentasjon av utført arbeid og tolkning av programmer, systemer og elektroniske kretsers virkemåte.

Å kunne bruke digitale verktøy i telekommunikasjonsmontørfaget innebærer å gjøre informasjonssøk og produsere teknisk underlag på systemer og enheter. Digitale verktøy brukes også til programmering, justering, planlegging, installasjon, konfigurasjon, feilsøking, dokumentasjon, kommunikasjon, sluttbrukeropplæring og simuleringer.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!