Læreplanen er utgått!

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 (SSS2-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I programområdet for salg, service og sikkerhet forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i programområdet for salg, service og sikkerhet innebærer å kommunisere og samhandle med mennesker, gjennomføre presentasjoner og skape gode relasjoner for å yte service i samsvar med kundenes forventninger og behov.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i programområdet for salg, service og sikkerhet innebærer å utforme tekster for korrespondanse med kunder og leverandører. Det innebærer også å kunne utarbeide planer, strategier og dokumentasjon av arbeidsprosesser som ledd i virksomheters utviklings-, kvalitetssikrings- og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Å kunne lese i programområdet for salg, service og sikkerhet innebærer å samle inn og forstå informasjon som gir god veiledning om produkter, tjenester og sikkerhetsinstrukser som grunnlag for kommunikasjon med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Å kunne regne i programområdet for salg, service og sikkerhet innebærer å foreta beregninger, tolke og analysere tallstørrelser i budsjett, regnskap, tilbud og investeringer.

Å kunne bruke digitale verktøy i programområdet for salg, service og sikkerhet innebærer å innhente, registrere, bearbeide, videreformidle og lagre informasjon og opplysninger til bruk for effektiv utførelse og understøtting av arbeidsprosesser.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!