Læreplan i skomakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKO3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre reparasjoner og vedlikehold av skotøy og andre skinn- og lærvarer
 • velge og bruke materialer, tilbehør, teknikker og verktøy på fagmessig måte
 • utføre ortopediske høydejusteringer og andre ortopediske tilpasninger på fottøy
 • utføre håndsøm og maskinsøm på skinn- og lærprodukter
 • gjøre rede for og bruke tilskjærings- og sammenføyingsmetoder
 • utføre bunning av sko
 • opprette hæler, underrette sko og halvsåle, helsåle og hælflikke sko
 • utføre overlærsreparasjoner
 • gjøre rede for egenskaper og bruksområder for ulike limtyper og bruke lim og ulike klebemetoder i eget arbeid
 • omfarge, overflatebehandle, vokse og impregnere sko og lærvarer
 • gjøre rede for og veilede om naturprodukter, kjemikalier og deres bruksområder
 • bruke tradisjonelle teknikker i framstilling av skotøy
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
 • presentere og dokumentere eget skomakerarbeid
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Design og konstruksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta mål, lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
 • bruke tegneteknikker, konstruere enkle modeller og lage maler til utvikling av ulike skomakerprodukter
 • gjøre rede for sammenhenger mellom fottøy, fotens anatomi og enkelte fotlidelser
 • gjøre rede for ulike skomaterialers oppbygning og egenskaper
 • vurdere og begrunne egnethet og bruksområder for ulike skomaterialer
 • bruke og begrunne valg av form og farge i eget arbeid med skomakerprodukter
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av sko og skomakerartikler i samråd med kunde
 • foreta lestkorreksjoner, lestkopiering, overlærsmodellering, nåtling, pinning og bunning
 • beskrive og vurdere skoens helhetsinntrykk og funksjon
 • gjøre rede for moter og trender i skomakerfagets produktområde
 • sette eget arbeid inn i en skomakerfaglig historisk sammenheng
 • bruke digitale verktøy og annen teknologi i eget skomakerarbeid
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og dokumentere behov for skomakerprodukter og tjenester
 • presentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne produkter og tjenester i skomakerfaget
 • gjøre rede for prinsipper for kundebehandling

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!