Læreplan i skomakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKO3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I skomakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i skomakerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere om materialer, estetikk og design. Det innebærer også dokumentasjon av eget arbeid.

Å kunne lese i skomakerfaget innebærer å forstå og anvende informasjon knyttet til faget. Det innebærer å bruke faglitteratur, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler. Det innebærer videre å analysere fottøy og andre skinn- og lærvarer samt å vurdere materialkvaliteten.

Å kunne regne i skomakerfaget innebærer å rekonstruere form, beregne omgjøringer, konstruere modeller og kontrollere skoproduktets nøyaktighet og kvalitet. Det innebærer også beregning av pris, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer videre analyse og sammensetning av produkter, komponenter og materialer.

Å kunne bruke digitale verktøy i skomakerfaget innebærer å bruke teknologi i arbeid med skomakerprodukter. Det innebærer å innhente og formidle informasjon og å eksperimentere med form, farge og komposisjon. Det innebærer også å presentere og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!