Læreplan i sikkerhetsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SIK3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I sikkerhetsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i sikkerhetsfaget innebærer å kommunisere og samhandle med mennesker.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i sikkerhetsfaget innebærer å utarbeide rapporter, tilbud, kontrakter, analyser, planer og instrukser for virksomheter.

Å kunne lese i sikkerhetsfaget innebærer å forstå informasjon fra rapporter, analyser, planer og instrukser.

Å kunne regne i sikkerhetsfaget innebærer å beregne pris, nøkkeltall for sikkerhetstjenester, analysere tallstørrelser og vurdere lønnsomheten i tilbud på sikkerhetstjenester og produkter.

Å kunne bruke digitale verktøy i sikkerhetsfaget innebærer å innhente, registrere, lagre og bruke informasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!