Læreplan i seilmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (SEI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre håndliking, løyert, håndsydde ringer, stjert, lang- og kortspleis
 • anvende kunnskaper om aerodynamiske krefter mellom båt, vind og seil som grunnlag for produksjon
 • produsere og montere seilmakerprodukter
 • bruke og vedlikeholde bedriftens maskiner og verktøy
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på relevant utstyr for seilmakerfaget
 • gjøre rede for bruk av seil og andre seilmakerprodukter overfor kunder
 • rigge stående og løpende rigg
 • bruke fagspesifikt digitalt verktøy i yrkesutøvelsen
 • måle opp båt og lage mal som grunnlag for produksjon av seil, presenninger og fasongsydde trekk
 • dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i seilmakerfaget

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne og designe seil, presenninger og rigg, manuelt og dataassistert
 • begrunne bruk av kjemiske og naturlige fibergrupper til forskjellige produkter i seilmakerfaget
 • bruke digitale verktøy i presentasjons- og dokumentasjonsarbeid
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurdere behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet
 • presentere, begrunne og markedsføre egne seilmakerprodukter, og tjenester og produksjonsmetoder
 • beregne pris på materialer, produkter og tjenester
 • bruke seilmakerfagets kultur- og håndverkshistorie som grunnlag for produktutvikling

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!