Læreplan i seilmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (SEI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I seilmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i seilmakerfaget innebærer å kommunisere om estetikk, design og arbeidsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer videre å bruke fagspråk i ulike sammenhenger og å dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i seilmakerfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det innebærer å forstå og bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i seilmakerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tid. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i seilmakerfaget innebærer å innhente informasjon, delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!