Læreplan i seilmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (SEI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omhandler produksjon og reparasjon av seil, presenninger og fasongsydde trekk. Hovedområdet legger vekt på håndverksferdigheter i arbeid med materialer og teknikker som er relevante for seilmakerfaget. Montering av ulike seilmakerprodukter og instruksjon i bruk av disse inngår også. Hovedområdet omfatter dokumentasjon og presentasjon av egen produksjon og kompetanse. Bruk av digitale verktøy inngår. Hovedområdet omhandler regelverket for helse, miljø og sikkerhet.

Produktutvikling

Hovedområdet omhandler utvikling av seil, presenninger og fasongsydde trekk. I hovedområdet inngår design, tegning, materialkunnskap og grunnleggende kunnskap om aerodynamikk. Seilmakerfagets kultur- og håndverkshistorie inngår også. Hovedområdet omhandler kundebehandling og forholdet mellom egen produksjon, marked og økonomi. Hovedområdet omfatter kvalitetssikring av produkt og materialvalg, og bruk av digitale verktøy.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!