Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RTL1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Struktur

Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Faga er bygde opp slik at dei kan veljast uavhengig av kvarandre. Metodelære står difor som hovudområde i begge programfaga og har same innhald.

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over hovudområde:

Programfag

Hovudområde

Rettslære 1

Metodelære

Familierett

Arverett

Arbeidsrett og likestilling

Strafferett

Rettargangsordninga

Rettslære 2

Metodelære

Erstatningsrett

Menneskerettar

Avtalerett

Kjøpsrett og forbrukarrett

Forvaltingsrett

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!