Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2 (RLV2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Nye versjoner:
Vg2 sal og reiseliv - SRL02-01
Vg2 service, sikkerheit og administrasjon - SSH02-01

Sal og marknadsføring

Sal og marknadsføring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke behovs- og motivasjonsteori for å identifisere kjenneteikn ved ulike nasjonale og internasjonale segment i reiselivsnæringa, og foreslå berekraftige produkt som kan seljast i desse segmenta
  • bruke modellar for kjøpsåtferd som grunnlag for sal av reiselivsprodukt
  • utvikle eit kvalitetssikringssystem for eit reiselivsprodukt
  • grunngi val av verkemiddel for marknadsføring av ei reiselivsverksemd
  • vurdere tiltak for å oppnå sal, meirsal og gjensal
  • vurdere konkurransefortrinn norsk reiseliv har som eksportnæring
  • bruke digitale verktøy og sals- og presentasjonsteknikkar ved munnlege og skriftlege framstillingar
  • beskrive reservasjonssystem som blir nytta i reiselivsnæringa
  • utarbeide eit web-område for ei reiselivsbedrift og optimalisere denne for søkjemotorar
  • bruke aktuelle lover og etiske reglar når digitale verktøy og kjelder i sals- og marknadsføringsarbeid blir brukte

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!