Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2 (RLV2-02)

Utgått

Etablering og drift

Etablering og drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for den strukturelle oppbygginga av reiselivsnæringa, som nasjonale, regionale og lokale organisasjonar og verksemder, både offentlege og private
  • vurdere trendar, nasjonalt og internasjonalt, som grunnlag for å utvikle berekraftige reiselivsprodukt
  • berekne pris på eit reiselivsprodukt ved hjelp av marknadskunnskap, for å sikre likviditet og lønnsemd i ei reiselivsverksemd
  • vurdere lønnsemda i ei reiselivsverksemd basert på budsjett og rekneskap med næringa sine nøkkeltal
  • vurdere ulike selskaps- og samarbeidsformer i reiselivsnæringa, ta omsyn til offentlege krav ved etablering og registrering av ei verksemd
  • beskrive sentrale daglege gjeremål i ei reiselivsverksemd
  • bruke sentrale regelverk for HMT, personvern, marknadsføring, sal og forbrukarrettar i reiselivet
  • gjere greie for etiske retningslinjer i reiselivsnæringa

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!