Læreplan i religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Religion og etikk har kompetansemål etter Vg3 i studieforberedende utdannings­program.

Oversikt over hovedområder:

Hovedområder Vg3:

Religionskunnskap og religionskritikk

Sirkumpolare urfolksreligioner og islam

Kristendommen

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Religionskunnskap og religionskritikk

Hovedområdet religionskunnskap og religionskritikk handler om utbredelsen av religioner og livssyn både globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt. I hovedområdet introduseres analyse­verktøy som grunnlag for en helhetlig og balansert forståelse av de enkelte religionene. Hoved­området dreier seg også om grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Sirkumpolare urfolksreligioner og islam

Hovedområdet sirkumpolare urfolksreligioner og islam innebærer fordypning i sirkumpolare urfolksreligioner og islam i fortid og nåtid. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale kildetekster fra hver av religionene, sentrale tenkemåter og uttrykksformer, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene. Et viktig tema er også forholdet mellom sirkumpolare urfolksreligioner og de dominerende nasjonale religioner eller livssyn og islams forhold til andre religioner og livssyn.

Kristendommen

Hovedområdet kristendommen handler om kristendommen i dens forskjellige varianter, lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt, både i et historisk og nåtidig perspektiv. I dette hovedområdet blir det lagt vekt på viktige trekk ved kristendommens etikk, sentrale tekster fra kristendommen, og estetiske og rituelle uttrykk. Viktige temaer er kristen­dommens forhold til andre religioner og livssyn og kirkens misjonshistorie i sirkumpolare områder.

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme dreier seg om noen utvalgte filosofer fra ulike epoker og fra flere deler av verden. Hovedområdet omhandler også sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og danner grunnlag for egne meninger og valg. Hoved­området dreier seg videre om livssynshumanismen i et historisk og aktuelt perspektiv. Kontinuitet og spenninger innenfor den globale humanismens tradisjon er sentralt.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!