Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (POR3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I portørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i portørfaget innebærer å rapportere og informere andre på en korrekt og hensiktsmessig måte. Det vil også si å kunne fylle ut aktuelle skjemaer og utarbeide planer. Videre innebærer det å kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med pasienter, brukere, pårørende og kollegaer.

Å kunne lese i portørfaget innebærer å lese og forstå innholdet i ulike tekster og skjemaer som pasient- og brukerdokumentasjon og regelverk og prosedyrebeskrivelser. Å kunne lese innebærer også å kunne forstå og sette seg inn i faglitteratur for å holde seg faglig oppdatert.

Å kunne regne i portørfaget innebærer å beregne og vurdere kostnader knyttet til ulike portøraktiviteter i virksomheten. Tallforståelse innebærer også å kunne vurdere mengder, mål og vekt innen portørfagets arbeidsfelt.

Digitale ferdigheter i portørfaget innebærer å utveksle dokumentasjon og informasjon digitalt i det daglige arbeid. Det vil også si å kunne kommunisere med kolleger og annet helse- og innsatspersonell og utføre rutiner via digitale løsninger.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!