Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 (PIN2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Reparasjon og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • demontere, montere, justere og vedlikeholde maskiner og utstyr etter spesifikasjoner og i samarbeid med andre
 • lage pakninger og bruke tetningsmateriale etter spesifikasjoner
 • håndtere oljer, kjemikalier og smøreutstyr og gjøre rede for bruksområder og egenskaper
 • feilsøke og reparere produksjonsutstyr og mekaniske komponenter
 • montere, sette i drift og feilsøke på relestyringer
 • sette i drift og funksjonsteste programmerbare logiske styringer
 • koble opp og feilsøke på hydraulikk- og pneumatikksystemer etter skjema
 • velge og bruke håndverktøy og utstyr for service, vedlikehold og reparasjoner
 • velge og bruke målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgaver og toleranser
 • måle og vurdere trykk, temperatur og mengde i samsvar med arbeidsoppgaver
 • koble til og fra elektriske systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!