Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 1

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå enkle beskjeder
 • uttrykke egne følelser, tanker og ønsker
 • presentere seg selv, stille og svare på spørsmål knyttet til egen person, familie, handlinger, hendelser og objekter i nære omgivelser
 • delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke forstår og be om hjelp
 • forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å dekke grunnleggende behov i skolen og i fritiden
 • forstå og bruke vanlige høflighetsformer
 • uttale norske språklyder: vokaler, konsonanter, konsonantforbindelser og diftonger
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske det norske alfabetet med små og store bokstaver
 • knytte bokstavene til lyder og trekke lydene sammen til ord
 • gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt
 • samtale om sammenhengen mellom bilde og tekst i enkle sammensatte tekster
 • lese tilpassede tekster med flyt og sammenheng
 • forstå hovedideen i enkle faglige tekster, informasjonstekster og beskrivelser
 • skrive enkle tekster og beskjeder med funksjonell håndskrift og digitalt
 • fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger
 • finne aktuelle bøker eller tekster på biblioteket og på Internett

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • eksperimentere med språklyder, ord og uttrykk, rim og regler
 • sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk
 • bruke enkle strategier for leseforståelse
 • gi eksempler på hvordan skriftbildet varierer avhengig av skriftsystem
 • samtale om forholdet mellom tale og skriftspråk
 • samtale om eget arbeid med å lære det nye språket og bruk av ulike læringsstrategier

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om innholdet i noen eventyr, sanger og dikt
 • samtale om innholdet i gåter, vitser eller andre humoristiske tekster
 • samtale om personer og handlinger i tekster fra dagliglivet, fortellinger eller annen litteratur

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!