Læreplan i norsk (NOR1-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Muntlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold
 • gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer
 • presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler

Skriftlige tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster
 • formulere tolkninger av leste tekster
 • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster
 • bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
 • med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst
 • presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig
 • gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift
 • bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving
 • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner
 • vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster
 • bruke oppslagsverk og ordbøker
 • bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
 • forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett

Sammensatte tekster

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon
 • vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner
 • bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene

Språk og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter
 • forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål
 • forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap
 • lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet

Side 8 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!