Læreplan i norsk (NOR1-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
 • forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale
 • lede og referere møter og diskusjoner
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer
 • gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
 • bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
 • gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster
 • begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen
 • lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk
 • formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
 • vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
 • vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
 • gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema
 • gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål
 • forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland
 • forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!