Læreplan i norsk (NOR1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi konkret, nyansert og relevant tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • vurdere egen muntlig utvikling
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere
 • presentere norskfaglige emner med evne til å problematisere det framlagte stoffet
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene
 • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original
 • beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier
 • beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
 • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk
 • beskrive utviklingen av egne tekster
 • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
 • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
 • drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv
 • vurdere språklige nyanser ved oversettelser fra andre språk som eleven mestrer
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • samtale om utviklingen av samisk kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
 • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
 • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!