Læreplan i naturfag, samisk plan (NAT2-02)

Utgått


Etter 4. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
 • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale verktøy
 • bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser

Mennesket i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • delta i aktiviteter hvor mennesker henter ressurser fra naturen og fortelle fra aktivitetene
 • lage regler for forsvarlig framferd i naturen sammen med andre og selv praktisere omsorgsfull ferdsel i naturen

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • fortelle om dyr og samtale om dyrevelferd
 • samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
 • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer
 • beskrive noen vanlig barnesykdommer og hva vaksinering er
 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner og samtale om riktige klær etter vær og forhold
 • samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Verdensrommet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem
 • gjenkjenne noen stjernebilder, herunder samiske, samtale om hvordan mennesker kan orientere seg etter stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen
 • gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk, norsk og andre urfolks tradisjon

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer
 • gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning
 • gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene
 • beskrive egne observasjoner av vær og skyer, måle temperatur og nedbør og samtale om værtegn og merkedager

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt
 • beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre
 • gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!