Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Musikk- og kulturlivet trenger aktører som kan komponere og arrangere musikk for ulike besetninger. Programfaget musikk fordypning skal bidra til nødvendig rekruttering og kompetanse til samfunnets musikk- og kulturliv. Samtidig skal det legge et grunnlag for at den enkelte kan bidra som kompetent og aktiv deltaker. Musikk fordypning skal synliggjøre kunstneriske, håndverksmessige og hverdagskulturelle aspekter ved musikk.

I musikk fordypning skal den enkelte få mulighet til å videreutvikle sin forståelse av klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk og få egne erfaringer med hvordan disse sidene utfyller hverandre. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes musikalske og sosiale perspektiv.

Programfaget skal bidra til å skape forståelse av hvordan musikk som klingende materiale er grunnleggende i musikalsk kunnskapstilegnelse. Gjennom å veksle mellom klingende, skapende og formidlingsmessige utgangspunkt skal arbeidet i programfaget gi helhetlig innsikt.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!