Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I musikk fordypning forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk fordypning innebærer å bruke gehørferdigheter og lyttekompetanse som grunnlag for formidling av musikkutøvelse og musikkopplevelse.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk fordypning innebærer å bruke skriveferdigheter til ulike former for notasjon i eksperimenterende og kompositoriske sammenhenger og i planlegging og refleksjon knyttet til formidlingssituasjoner.

Å kunne lese i musikk fordypning innebærer å forstå notasjon i kombinasjon med gehørtrening. Det innebærer å forstå strukturer og prinsipper i egen og andres skapende virksomhet. Ulike tekster er kilde til kunnskap og opplevelse.

Å kunne regne i musikk fordypning innebærer å beregne tidsforløp i en formidlingssituasjon og å tilpasse formidlingsinnslag til romstørrelse, akustiske forhold og antall tilhørere.

Å kunne bruke digitale verktøy i musikk fordypning innebærer å benytte tilgjengelig programvare som notasjonsprogram og program og utstyr som støtte for gehørtrening, skapende virksomhet og formidling.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!