Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon (MED1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mediedesign og medieuttrykk

Mediedesign og medieuttrykk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke aktuelle teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde eller kombinasjoner av dem
 • bruke skisseteknikker til å visualisere ideer
 • drøfte sammenhengen mellom innhold, struktur og kommunikasjon i egne og andres medieprodukter
 • formidle et budskap ved bruk av balanse, bevegelse, kontrast, rytme og framheving
 • bruke dramaturgi og fortellerteknikker i egne medieproduksjoner
 • velge typografi som passer til budskap, uttrykk og layout, og bruke typografiske prinsipper for å oppnå god lesbarhet i ulike medier
 • beskrive og bruke form- og fargekontraster
 • velge lyd i forhold til budskapet
 • bruke prinsipper for lys som virkemiddel i visuell kommunikasjon
 • bruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder
 • gjøre rede for utviklingen av tegn og symboler og bruke dem bevisst i egne arbeider

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!