Læreplan i fordypning i matematikk (MAT7-01)

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Ofte vil det være gunstig å arbeide med de to hovedområdene i ett og samme opplegg. Digitale verktøy integreres der det er formålstjenlig.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

8.-10.

Tall og algebra

Geometri og måling

Tall og algebra

Tall og algebra omfatter titallssystemet og andre tallsystemer. Regning med hele tall, brøker, desimaltall og prosent inngår i hovedområdet. Algebra dreier seg om generelle sammenhenger i tall og tallbehandling uttrykt på forskjellige måter. Formler, likninger, ulikheter og funksjoner inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet digitale verktøy til utforsking av tall og algebra.

Geometri og måling

Geometri og måling dreier seg om å undersøke egenskaper ved geometriske former, velge måleredskaper og bruke egnede måleenheter. Videre handler det om å bruke digitale verktøy i arbeidet med geometri. Formulering av problemstillinger knyttet til geometriske gjenstander og mønstre, innhenting av informasjon, beregninger, vurdering og presentasjon av resultatene inngår i hovedområdet.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!