Læreplan i låsesmedfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (LSF3-01)

Vurdering

Vg3 låsesmedfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Prosjektering og installasjon

Produksjon av låsesystemer

Bransje- og fagetikk

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før svenneprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

Alle skal opp til svenneprøven som normalt skal gjennomføres over minst fem virkedager.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!