Læreplan i låsesmedfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (LSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Prosjektering og installasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge produktløsninger for å gjennomføre en komplett sikkerhetsinstallasjon
 • frese ut og installere mekaniske og elektromekaniske låser og beslag i dører og vinduer av forskjellige materialer
 • prosjektere, installere og vedlikeholde adgangskontrollanlegg, integrert med alarm og ITV
 • installere og vedlikeholde mekaniske, elektroniske og elektromekaniske dørlukkere og dørautomatikk
 • feilsøke på og reparere mekaniske, elektroniske og elektromekaniske låser, dørlukkere og dørautomatikk
 • utføre service og vedlikehold på brannsikrede dokumentskap og enheter for verdioppbevaring
 • utføre håndverket i samsvar med kundens krav og i henhold til regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med bedriftens HMS, kvalitets- og internkontrollsystem

Produksjon og låsesystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette opp låseplan og beslaglister
 • beregne låsesystem og utarbeide pristilbud
 • produsere låsesystem i tråd med gjeldende regelverk og standarder
 • framstille nøkler tilpasset låsfunksjon
 • velge og utføre sammenføyningsteknikker
 • bruke og vedlikeholde produksjonsverktøy og maskiner
 • sette sammen og reparere låser og sylindere
 • bruke digitale måleinstrumenter

Bransje og fagetikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for låsesmedfagets historie
 • gjøre rede for bedriftens organisering, oppgaver og utvikling
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldende etiske retningslinjer for låsesmeder
 • foreta befaring og kartlegge kundens behov
 • beskrive løsninger i henhold til regelverk, veilede og informere kunder
 • drøfte faglige løsninger kollegaer og håndverkere fra andre fagområder
 • gjøre rede for eget arbeids- og ansvarsområde

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!