Læreplan i låsesmedfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (LSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I låsesmedfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i låsesmedfaget innebærer å forklare hva som skal gjøres eller er utført og å drøfte faglige løsninger med et presist språk. Videre innebærer det å besvare anbud, utarbeide tilbud og å skrive rapporter.

Å kunne lese i låsesmedfaget innebærer å forstå arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, håndbøker standarder og produktbeskrivelser. Videre innebærer det å sette seg inn i faglitteratur og regelverk.

Å kunne regne i låsesmedfaget innebærer å utføre innstillinger på maskiner og beregne av låsesystemer og utarbeide pristilbud. Det innebærer også å utføre målinger og registreringer i henhold til tegninger, skjemaer og standarder.

Å kunne bruke digitale verktøy i låsesmedfaget innebærer å kommunisere med kunder og kollegaer, og å utarbeide tilbud og dokumentasjon. Det innebærer også å bruke digitale måleinstrumenter.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!