Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KUL3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Hovedområder

Montasje

Hovedområdet omfatter montering og idriftsetting av kommersielle og industrielle kulde- og varmepumpeanlegg. Monteringen omfatter plassmontering av anleggets enkelte enheter og komponenter med tilhørende røropplegg. Integrert i hovedområdet er kommunikasjon, kunnskap om lærebedriften og vurdering av egen effektivitet, innsikt i avtaleverk og regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Hovedområdet omfatter også elenergi med elsikkerhet, mekanisk og elektroteknisk arbeid, sammenføying etter gjeldende regelverk, standarder og bruk av digitale verktøy.

Automatisering

Hovedområdet omfatter styre- og reguleringssystemer hvor funksjonstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehold, loggføring og optimalisering av systemene inngår. Integrert i hovedområdet er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, elenergi med elsikkerhet, mekanisk og elektroteknisk arbeid, sammenføying etter gjeldende regelverk, standarder og bruk av digitale verktøy.

Service og vedlikehold

Hovedområdet omfatter planlegging, vedlikehold og inngrep i anlegg med tømming,fylling og gassfrigjøring av kuldemedium, feilsøking og feilretting på kommersielle og industrielle kulde- og varmepumpeanlegg. Integrert i hovedområdet er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, elenergi med elsikkerhet, mekanisk og elektroteknisk arbeid, sammenføying etter gjeldende regelverk og standarder og bruk av digitale verktøy.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!