Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KUL3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kulde- og varmepumpemontørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kulde- og varmepumpemontørfaget innebærer å kommunisere tydelig med kunder, kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Det vil også si å diskutere sikkerhet og valg av faglige løsninger og dessuten planlegging, veiledning, brukeropplæring og dokumentasjon av det arbeidet som er blitt utført.

Å kunne lese i kulde- og varmepumpemontørfaget innebærer å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet utføres i tråd med gjeldende regelverk, anbefalinger og kundens behov.

Å kunne regne i kulde- og varmepumpemontørfaget innebærer å utføre beregninger i planlegging og ved kuldetekniske prosesser.

Å kunne bruke digitale verktøy i kulde- og varmepumpemontørfaget innebærer å innhente produktinformasjon, rapportere og foreta informasjonssøk på systemer og enheter i kuldeanlegg og varmepumper. Det vil også si å programmere, konfigurere, feilsøke, fjernovervåke og styre anlegg.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!