Læreplan i kjemi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KJE1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kjemi 2

Forskning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
 • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
 • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig
 • gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer

Analyse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene
 • utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre
 • planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurdere analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde
 • forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere

Organisk kjemi 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse, og gjøre forsøk med minst to av dem
 • forklare reaksjonsmekanismen ved addisjon og eliminasjon
 • gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser
 • gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering
 • gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
 • forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding
 • forklare betydningen av stereoisomeri i biokjemiske reaksjoner
 • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer

Redoksreaksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer
 • balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
 • gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres
 • planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering
 • gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner
 • beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse
 • gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem

Materialer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem
 • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til
 • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!