Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (KEM2-02)

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i henhold til regelverk og preaksepterte løsninger
 • bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner
 • følge retningslinjer for bruk av farlig arbeidsutstyr, verktøy og maskiner
 • bearbeide og bruke metaller, plast, isolasjon, tekkematerialer og kjemiske stoffer
 • utføre lodding, sveising og andre sammenføyninger med ulike metoder
 • utføre enkel isolering og brannsikring og gjøre rede for betydningen av dette
 • feste ulike materialer i tre, gips, metall, lettbetong og betong
 • tegne, utfolde, lage og montere ventilasjonsdeler
 • montere enkelt varme- og sanitæranlegg
 • ta mål av, tegne skisse for, produsere og montere beslagløsninger
 • utføre tak- og membrantekking med aktuelle materialtyper
 • velge ut relevante materialer og verktøy ut fra arbeidstegninger og beskrivelser
 • planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid
 • utføre arbeid i henhold til kvalitetssikringssystem
 • utføre arbeid på økonomisk og rasjonell måte og i henhold til yrkesetiske normer og regler
 • finne fram til og bruke relevant produktinformasjon
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • bruke arbeidsplattformer og stiger
 • vurdere risiko og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!