Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (KEM2-02)

Bransjelære

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv
 • utføre kostnadsberegninger og andre relevante beregninger
 • beregne og vurdere styrkeforhold i konstruksjoner og installasjoner
 • lage fagtegninger med riktige dimensjoner og symboler, og i målestokk
 • bruke digitale verktøy til å hente inn informasjon, lage tegninger og dokumentere arbeidet
 • forebygge lekkasje og kondensproblemer
 • utføre enkle arbeidsoppgaver i våtrom
 • gjøre rede for ulike oppvarmings- og ventilasjonssystemer og diskutere energisparende tiltak og alternative energiløsninger
 • håndtere avfall, helsefarlige kjemikalier og gasser i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk
 • lese monteringsanvisninger og kunne anvende disse
 • gjøre rede for aktuelle lover og forskrifter og utføre arbeidet i henhold til disse
 • utføre anhuking, stropping og signalvisning ved forflytting av materialer og utstyr
 • dokumentere gjennomført kurs i varmearbeid

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!