Læreplan i design og berekraft – valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Design og berekraft

Designarrolla og berekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for designaren si rolle i skjeringspunktet mellom marknad, berekraftig utvikling og etiske problemstillingar
 • utføre, tolke, vurdere og formidle bruks-, funksjons- og enkle marknadsanalysar
 • identifisere eksisterande og framtidige samfunnsutfordringar og gje form til berekraftige designløysingar
 • gjere greie for den rolla design har i samfunnet og samfunnsutviklinga

Designprosessar og produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike metodar i arbeid med produkt i ulike materiale
 • utvikle skisser til produkt med ergonomiske løysingar baserte på universell utforming
 • gi døme på nye teknologiar, materiale og produksjonsmetodar i industrielle prosessar
 • gjennomføre ein designprosess og lage prototypar i ulik målestokk og diskutere kvalitet og utføring

Kommunikasjon og presentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte korleis marknads- og kulturforståing dannar grunnlag for design
 • bruke teikning og modell til å kommunisere og marknadsføre designløysingar, både analogt og digitalt
 • analysere bruksfunksjon, symbolverdi og produktidentitet i ulike designprodukt og drøfte merkevarebygging som designstrategi
 • utarbeide ein visuell profil for promotering av eige designprodukt

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!