Design og berekraft (KDA04‑02)
Gyldigheit og innføring

Gjeldande versjon

Utgåtte versjonar