Læreplan i industritapetserarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ITA3-01)

Hovudområde

Produktutvikling

Hovudområdet omfattar framstilling av prototypar og nullseriar. Vidare omfattar det materiale, produkt- og produksjonsforbetringar, standardar og bransjenormer. Skisser og malar og bruk av teikningar er ein del av hovudområdet. Det omfattar også utvikling av produkt og maskiner, teknologi og prosessar som finst i bedrifta.

Produksjonsplanlegging

Hovudområdet dreiar seg om utvikling av produksjonsgrunnlag. Det omfattar bruk av teikningar og beskrivingar av produkt og materiale. Vidare omfattar det bruk av produksjonsplanar. Vareflyt, emballering og logistikk inngår i hovudområdet.

Møbelproduksjon

Hovudområdet omfattar oppbygging, samanføying og trekking av møbelkomponentar. Vidare omfattar det produksjonsordrar, spesifikasjonar og reglar for helse, miljø og tryggleik. Bruk og vedlikehald av maskiner og utstyr er ein del av hovudområdet. Vidare omfattar det materialeigenskapar, utnyttingsgrad og handtering av materiale og avfall. Registrering og rapportering er ein del av hovudområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!