Læreplan i industrisnikkarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ISN3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere materiale ut frå kva funksjon og design produktet skal ha
 • vurdere materiale i tråd med krav til miljø, levetid og gjenvinning
 • vurdere samanføyingsmetode tilpassa produktet og dei maskinene og det utstyret bedrifta har
 • setje opp forkalkyle for produkt
 • utarbeide skisser, jiggar og malar, bruke digitale teikningar for produkt i tråd med standardar og bransjenormer
 • framstille delar til prototypar og nullseriar
 • foreslå produkt og produksjonsforbetringar innanfor eige arbeidsområde og grunngi forslaga

Produksjonsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje materialkvalitet og rekne ut materialmengd
 • bruke materiallister og flytskjema i tråd med produksjonsordrar
 • velje maskiner, utstyr og produksjonsmetodar i tråd med produkt og materiale
 • planleggje produksjon i tråd med teikningar, omtaler og produksjonsordrar
 • utnytte ressursane i bedrifta effektivt og lønnsamt
 • vurdere risiko i produksjonsprosessane i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • utarbeide produksjonsplanar i tråd med krav til produksjonsflyt, emballering og logistikk

Møbelproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke utstyr og teknikkar i tråd med produksjonsordrar og produksjonsplanar
 • klargjere og kontrollere materiale og komponentar til produksjon i tråd med spesifikasjonar og kvalitetskrav
 • maskinere emne og komponentar i tråd med arbeidsteikningar og beskrivingar
 • førebu og gjennomføre overflatebehandling i tråd med arbeidsforklaringar og kvalitetskrav
 • montere og gjere ferdig delar og produkt
 • pakke og emballere ferdige produkt til lagring og utskiping
 • utnytte materiale i tråd med materialeigenskapar og krav til avfallshandtering
 • bruke verneutstyr i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • registrere og rapportere avvik på materiale og utstyr under framstillingsprosessane
 • planleggje og utføre vedlikehald på maskiner og utstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!