Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift (ISF3-01)

Vurdering

Vg3 IKT-servicefaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Fagprøve

Hovedområder

Ordning

Systemdrift og systemovervåking

Bruker- og driftsstøtte

Tjenesteutvikling

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!