Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift (ISF3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

IKT-servicefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Systemdrift og systemovervåking

Bruker- og driftsstøtte

Tjenesteutvikling

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!