Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ISF2-01)

Utgått


Bruker- og driftsstøtte

Bruker- og driftsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk
  • gi råd i henhold til gjeldende regelverk ved anskaffelse, bruk og utvikling av IKT-systemer
  • dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer
  • yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere
  • yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk
  • planlegge og gjennomføre enkle kurs i å bruke kontorstøttesystemer og operativsystemer
  • bruke kunnskapsnettverk som en del av kunnskapsutviklingen i en virksomhet
  • veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapsbaser
  • dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!