Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ISF2-01)

Utgått


Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utarbeide en plan for systeminstallasjoner med programvare, maskinvare og nettverk og andre kommunikasjonsløsninger som dekker en virksomhets spesifiserte krav
  • skaffe til veie, dokumentere, håndtere og installere planlagt program- og maskinvare etter utarbeidede planer, uten at det oppstår skade på maskinvaren
  • dokumentere sammenhenger mellom funksjoner i et IKT-system
  • dokumentere investerings- og driftskostnader for systeminstallasjoner
  • planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon
  • vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
  • aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd
  • bruke sentrale begreper for faget på norsk og engelsk i dokumentasjon og dialog med fagpersonell

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!