Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (INF1-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Informasjonsteknologi 2

Planlegging og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • spesifisere og begrunne funksjonelle krav til planlagte IT-løsninger
 • velge og bruke relevante teknikker og verktøy for planlegging og utvikling av IT-løsninger
 • lage brukerveiledninger for IT-løsninger
 • gjøre rede for hvordan IT-løsninger utvikles i samarbeid mellom personer, og hvilke krav det setter til planleggings- og utviklingsprosessen
 • forklare hensikten med teknisk dokumentasjon og lage slik dokumentasjon for IT-løsninger, med spesiell vekt på å dokumentere grensesnitt mellom ulike delsystemer

Programmering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og bruke dokumentasjon og kode
 • definere variabler og velge hensiktsmessige datatyper
 • tilordne uttrykk til variabler
 • programmere med enkle og indekserte variabler eller andre kolleksjoner av variabler
 • programmere med valg og gjentakelser
 • lage egne og bruke egne og andres funksjoner eller metoder med parametere
 • programmere funksjoner eller metoder som blir aktivisert av hendelser
 • utvikle og sette sammen delprogrammer
 • teste og finne feil i programmer ved å bruke vanlige teknikker
 • gjøre rede for hensikten med objektorientert utvikling og begrepene klasse, objekt og arv

Multimedieutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utvikle multimedieapplikasjoner ved å kombinere egne og andres multimedieelementer av typene tekst, bilde, lyd, video og animasjoner
 • bruke programmeringsspråk i multimedieapplikasjoner
 • vurdere og bruke relevante filformater for tekst, bilde, lyd, video og animasjoner
 • vurdere multimedieprodukter med hensyn til brukergrensesnitt og funksjonalitet

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!