Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (INF1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Informasjonsteknologi 1

Digital samtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
 • forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
 • gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
 • gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
 • gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
 • beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
 • beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

Nettsteder og multimedier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
 • planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter
 • utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt
 • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
 • organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder
 • sette opp krav til og vurdere nettsteder

Databaser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
 • utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
 • lage databaser i henhold til gitte datamodeller
 • utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
 • lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!