Læreplan i industriell matproduksjon Vg3 / opplæring i bedrift (IMP3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industriell matproduksjon forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i faget industriell matproduksjon innebærer å gi og motta informasjon og kommunisere med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Det innebærer også å utarbeide rapporter.

Å kunne lese i faget industriell matproduksjon innebærer å bruke og forstå faglitteratur, rapporter, manualer, resepter, relevant regelverk, prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i faget industriell matproduksjon innebærer å forstå og justere resepter og mengdebeskrivelser, gjøre enkle overslag knyttet til produksjonsprosessen og kontrollere verdier som tids- og råvareforbruk og svinn.

Å kunne bruke digitale verktøy i faget industriell matproduksjon innebærer å kunne anvende bedriftens informasjons- og kommunikasjonssystemer og bruke prosessenes styringssystemer i produksjonen.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!