Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IME3-01)

Vurdering

Vg3 industrimekanikerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Tilvirking og montering

Vedlikehold og reparasjon

Dokumentasjon og kvalitet

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på åtte virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!