Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IME3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Tilvirking og montering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og prosedyrer
 • demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens produksjon
 • velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag
 • velge og bruke bearbeidingsmaskiner til dreiing, fresing, boring, brotsjing, honing, platearbeid og rørarbeid etter spesifikasjoner og kundens krav til kvalitet
 • velge og bruke skjæreverktøy og sette opp bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • montere og igangsette automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer i bedriftens produksjon
 • utføre stropping, anhuking, signalgiving og rigging i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer i tråd med arbeidsoppdrag
 • sette sammen, modifisere og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjoner

Vedlikehold og reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre vedlikehold og reparasjoner i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger
 • koble fra og til det elektriske systemet ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke digitale og analoge måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet
 • måle trykk, temperatur og mengde og vurdere måleresultatene med tanke på kvalitetskrav
 • lage pakninger og bruke tetningsmaterialer i tråd med spesifikasjoner
 • velge oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
 • varmebehandle materialer i henhold til vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver
 • velge gasser tilpasset arbeidsoppgaver og håndtere gassene i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
 • bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem
 • registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og gjennomføre korrigerende tiltak
 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
 • utarbeide rapporter og fylle ut skjemaer i tråd med arbeidsoppgavene
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • bruke informasjons- og beslutningssystemer og gjøre rede for bedriftens organisering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!