Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IME3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Tilvirking og montering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og prosedyrer
 • demontere, reparere, montere og funksjonsteste mekaniske komponenter i bedriftens produksjon
 • velge materialer for bearbeiding ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • velge og bruke maskiner og utstyr til å skjære, kutte og sage i tråd med arbeidsoppdrag
 • velge og bruke bearbeidingsmaskiner til dreiing, fresing, boring, brotsjing, honing, platearbeid og rørarbeid etter spesifikasjoner og kundens krav til kvalitet
 • velge og bruke skjæreverktøy og sette opp bearbeidingsmaskiner i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • montere og igangsette automatiserte pneumatiske og hydrauliske styresystemer i bedriftens produksjon
 • utføre stropping, anhuking, signalgiving og rigging i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer i tråd med arbeidsoppdrag
 • sette sammen, modifisere og teste mekaniske komponenter i tråd med spesifikasjoner

Vedlikehold og reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre vedlikehold og reparasjoner i tråd med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • planlegge arbeidsoppdrag og utføre vedlikehold, feilsøke, reparere og funksjonsteste mekaniske komponenter og redegjøre for alternative løsninger
 • koble fra og til det elektriske systemet ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i tråd med gjeldende regelverk
 • velge og bruke digitale og analoge måleverktøy i tråd med gjeldende krav til nøyaktighet
 • måle trykk, temperatur og mengde og vurdere måleresultatene med tanke på kvalitetskrav
 • lage pakninger og bruke tetningsmaterialer i tråd med spesifikasjoner
 • velge oljer og smøre- og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produktdatablader
 • varmebehandle materialer i henhold til vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver
 • velge gasser tilpasset arbeidsoppgaver og håndtere gassene i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet
 • bruke sveisemetoder til vedlikehold og reparasjon i tråd med gjeldende standarder

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kontrollere og dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem
 • registrere avvik, utarbeide avviksrapporter og gjennomføre korrigerende tiltak
 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
 • utarbeide rapporter og fylle ut skjemaer i tråd med arbeidsoppgavene
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • bruke informasjons- og beslutningssystemer og gjøre rede for bedriftens organisering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!