Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IME3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industrimekanikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i industrimekanikerfaget innebærer å diskutere sikkerhet, valg av faglige løsninger, planlegging og gjennomføring med kunder og kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i industrimekanikerfaget innebærer å utarbeide rapporter og dokumentasjon knyttet til utførte arbeidsoppdrag.

Å kunne lese i industrimekanikerfaget innebærer å finne fram til, forstå og følge regelverk, arbeidsbeskrivelser, tegninger og spesifikasjoner, regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetskrav.

Å kunne regne i industrimekanikerfaget innebærer å beregne dimensjonering og maskininnstillinger og foreta økonomiske beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr.

Å kunne bruke digitale verktøy i industrimekanikerfaget innebærer å bruke digitale planleggings- og styringssystemer. Det innebærer også bruk av teste- og måleinstrumenter og informasjonssøk.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!