Læreplan i friluftsliv - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Friluftsliv 1

Basisferdigheter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere turer knyttet til lokal friluftslivstradisjon
 • planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute over flere dager i vinterfjellet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute over flere dager i vannmiljø
 • vurdere betydningen av et godt kosthold ut fra praktiske og ernæringsmessige forhold
 • behandle og vedlikeholde redskap og utstyr slik at det til enhver tid er i orden
 • vurdere betydningen av hensiktsmessig bekledning for ulike typer friluftsliv
 • praktisere førstehjelp og livreddende ferdigheter i tilknytning til friluftsliv
 • gjøre rede for og praktisere de bestemmelsene som gjelder for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark

Naturkjennskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise kjennskap til den naturen eleven ferdes i, og praktisere et friluftsliv der hensynet til naturen er overordnet
 • bruke og vurdere naturen som matkilde
 • forklare de mest alminnelige varsler naturen gir oss

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!